Kleur Kinderuitvaart

Organisatie
Kleur Kinderuitvaart is de enige uitvaartonderneming in Noord Nederland die gespecialiseerd is in uitvaarten van pasgeborenen, kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Intro
ViewOpener heeft Kleur Kinderuitvaart bijgestaan in het proces van het verwoorden van een langere termijn marketingvisie; waar onderscheidt Kleur Kinderuitvaart zich in en waar wil Kleur Kinderuitvaart over 5 jaar zijn.

Problematiek
Als enthousiaste ZZP-er begonnen met een eigen bedrijf zonder daadwerkelijk zicht en deskundigheid  te hebben op het gebied van de marketing. De marketinginspanningen waren zeer korte termijn gericht, arbeidsintensief, kostbaar en met een minimale respons.

Uitvoering
ViewOpener heeft mij inzicht gegeven in enkele nuttige marketingstrategieën. En heeft daarmee Kleur Kinderuitvaart op de ‘marketing –rails’ gezet.
Daarbij heeft ViewOpener de website van Kleur Kinderuitvaart doorgelicht/geanalyseerd; waar liggen verbeterpunten voor de bereikbaarheid en vindbaarheid.
Vervolgens heeft ViewOpener een traject uitgezet hoe de PR/marketing vorm gegeven kan worden op korte maar ook langere termijn.
Dit door inzicht te geven in verschillende marketingtools, door duidelijke doelen en tijdspad te stellen. Stapsgewijs, door het uitwerken van opdrachten, inzicht krijgen in mijn eigen onderneming t.o.v. andere ondernemingen uit de branche; waarin ligt het onderscheidende vermogen van mijn onderneming?

Samenwerking
Richard Medema van ViewOpener is een zeer toegankelijke, gedreven marketeer. Legt zijn mening niet op maar probeert in samenspraak vervolgstappen te zetten. Richard heeft een professionele beroepshouding met de nodige humor omlijst.

Ik zal ViewOpener zeker adviseren aan derden.

Claudia Geenen
Kleur Kinderuitvaart
Bekijk ook andere referenties