Payroll Professionals

logo-payroll professionalsOrganisatie
Payroll Professionals is een daadkrachtige organisatie, volledig gespecialiseerd in payroll. Payroll Professionals wil organisaties ondersteunen in hun groei. Payrollen is een belangrijke stap in kostenbeheersing. Wat ons betreft is personeel geen lastenverzwaring, maar hét ‘middel’ om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren

Intro
ViewOpener heeft voor Payroll Professionals een nieuw marketingplan opgezet. Naar aanleiding van een uitgebreide inventarisatie door ViewOpener van onze organisatie en de markt, is er een marketingplan opgezet, waardoor Payroll Professionals een duidelijk beeld heeft gekregen van de marketingaanpak voor de komende jaren.

Problematiek
Onze aanpak op het gebied van marketing was niet altijd consequent en doordacht. Een aantal zaken werd door ons op gevoel gedaan, zonder gewenst resultaat.

Uitvoering
ViewOpener heeft Payroll Professionals een marketingbox gegeven, waarmee de voor Payroll Professionals belangrijke marketingproducten op een juiste wijze worden ingevuld (aangevuld).
Hierdoor kan Payroll Professionals haar diensten op een duidelijke en eenduidige wijze neerzetten en nieuwe markten aanboren. Hou het simpel en duidelijk!

Samenwerking
ViewOpener wist in een paar gesprekken prima aan te geven waar de hiaten in de marketing bij Payroll Professionals lag.
ViewOpener geeft in een eenvoudig stappenplan aan hoe je van A naar Beter komt. Dit zonder te veel poespas en met concrete ideeën.

Alex Benjamins
Payroll Professionals
Bekijk ook andere referenties