Social media technologie verbetert marketingefficiency

SoMe logos

Onderzoeksbureau McKinsey heeft voor de vijfde achtereenvolgende jaar onderzoek gedaan naar het gebruik van social tools en technologie binnen bedrijven. De uitkomsten zijn dat het gebruik van social media steeds verder doordringt in de bedrijfsvoering en daarmee de bedrijfsprocessen beïnvloedt en prestaties verbetert. In 2011 gebruikten 50% van de bedrijven sociale netwerken ten behoeve van hun marketing. In 2010 was dat nog 40% en het jaar daarvoor 28%.

Betere financiële prestaties en vergroting marktaandeel
Wereldwijd gaven 4.200 managers desgevraagd aan het gebruik van social media technologieën te verbeteren en uit te breiden om zodoende financiële prestaties te verbeteren en marktaandeel te vergroten. Dit doen ze vooral door social media technologie in te zetten voor het in de gaten houden van het professionele en competitieve ‘Umfeld’ en het opdoen van nieuwe ideeën. Hiervoor worden vooral sociale netwerken en blogs gebruikt.

Vergroting van marketingefficiency, vooral intern
De meest voor de hand liggende voordelen van het gebruik van social media technologie liggen bij de marketing richting de klant. Dit zijn dan voordelen als het versterken van marketingacties, het bedienen en tevreden houden van de klant en het terugbrengen van marketingkosten. Wat echter door de respondenten ook zeer belangrijk wordt gevonden zijn de voordelen die er intern zijn. Zo ziet men voordelen in het sneller verkrijgen van zowel interne als externe kennis door eigen personeel en het terugbrengen van communicatiekosten. Kortom; verbetering van de efficiency.

Social Media, marketingplan, marketingadvies, meer omzet, meer efficiency

De toekomst
McKinsey geeft aan dat het voor managers en bestuurders van belang is strategisch na te (blijven) denken over de inzet van sociale technologieën voor betere contacten met klanten en partners. De concurrentievoordelen die hier uit voortkomen worden nog verder versterkt door het intern toepassen van social media technologie.
Zelf geven de respondenten aan dat ze, door ontwikkelingen op het gebied van social media technologie, in de komende 3 tot 5 jaar de nodige veranderingen verwachten. Zo voorzien de respondenten dat grenzen tussen medewerkers, partners en klanten zullen vervagen en dat beslissingen meer op basis van verkregen data dan op basis van meningen en ervaringen zullen worden genomen.
Volgens de uitkomsten van het McKinsey-onderzoek is het bedrijfsbreed en volhardend inzetten van deze technologie de beste weg naar versterking van de concurrentiepositie.

Dit artikel werd ook gepubliceerd op Marketing Online.