Inzet internetmarketing zinloos zonder ‘basismarketing’

www
De veranderingen in de wijze waarop u tegenwoordig marketing kunt bedrijven, volgen elkaar razendsnel op. Het aanbod van marketingtools als Twitter, Linkedin, Facebook, e-mailmarketing, zoekmachine-optimalisatie (SEO) en de steeds veranderende techniek op websitegebied is groot. Vanwege de laagdrempeligheid door lage kosten en gebruiksgemak wil iedereen hier in meegaan maar hanteert hierbij vaak geen of nauwelijks een ‘basis’marketingvisie. Dit resulteert in een hoop losse flodders.

Geen basis, geen resultaat
Het gebruik van allerlei nieuwe marketingtools is voor veel organisaties inmiddels onontbeerlijk. Daar waar multi-channeling eerder bestond uit de website, een wervende e-mail en een brochure zijn de mogelijkheden tegenwoordig legio. U moet, althans velen voelen dat zo, nu ook Twitteren, op Linkedin staan, een goed vindbare website hebben, bloggen, etc.

Omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, neemt men vaak niet of niet voldoende tijd om hiervoor een (goede) strategie uit te stippelen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit recent onderzoek van TNS-NIPO, dat 88% van organisaties in Nederland geen doordachte social media-strategie heeft.

Nog sterker, het ontbreekt binnen veel organisaties überhaupt aan een degelijke marketingvisie. En dit moet toch de basis zijn om gestructureerd, effectief en met rendement nieuwe media voor marketing in te zetten .

Stap 1: Een goede marketingvisie; daar begint het mee
Voordat u allerlei nieuwe marketingtools gaat hanteren, zult u eerst een goede visie op uw marketing moeten hebben. Veel organisaties hebben geen marketingvisie, of deze stamt nog uit de tijd van het opstellen van het ondernemersplan. U zult terug moeten naar de basis en beginnen met het formuleren van antwoorden op vragen als:

  • Wat zijn mijn doelgroepen?
  • Wat zijn potentieel nieuwe doelgroepen?
  • Hoe benader ik deze doelgroepen en hoe willen zij benaderd worden?
  • Met welke boodschap benader ik deze doelgroepen?
  • Wie wil ik binnen de organisaties uit mijn doelgroepen benaderen?
  • Waarin ben ik uniek of anders dan mijn concurrenten en hoe presenteer ik dat?
  • Welke oplossing voor een probleem, vraag of ambitie bied ik klanten?

Deze vragen stellen en beantwoorden, vormen het begin van een marketingvisie die u nodig heeft om de volgende stap te kunnen nemen.

Stap 2: eerst ‘basis’marketing op orde
Pas als deze en overige vragen goed beantwoord zijn, heeft u een visie in handen waarmee bepaalt kan worden welke marketingtools u kunt aanwenden, het marketingplan. En ook dan begint het weer bij de basis; is er bijvoorbeeld geen fatsoenlijke website, geen up-to-date klantenbestand, geen CRM-systeem dan hebben allerlei nieuwe marketingtools ook weinig nut.

Zo vindt men bijvoorbeeld uw bedrijf via Linkedin en klikt vervolgens geïnteresseerd door naar een nietszeggende en verouderde website; einde interesse.

Of u wilt een e-mailing versturen maar heeft ten eerste geen up-to-date klantenbestand en ten tweede geen (goed) CRM-systeem om response of zelfs conversie te registreren; niet effectief en geen rendement.

Door het gemak, de lage kosten van het gebruik van veel van de nieuwe marketingtools en niet te vergeten het ‘ik moet hier aan mee doen’-gevoel stapt men dus vaak ondoordachten zonder visie in het gebruik van dit soort tools. Daarbij wordt vergeten dat verkeerd en ongestructureerd gebruik eerder tot negatieve dan tot positieve resultaten leidt.

Stap 3: keuze nieuwe marketingtools
Als de ‘basis’marketing op orde is, kunt u gaan kijken welke nieuwe media u wilt inzetten om marketing te bedrijven. Als u goed kijkt naar de antwoorden die u in uw marketingvisie geformuleerd heeft dan is een selectie betrekkelijk eenvoudig te maken. U zult hier ook daadwerkelijk selectief moeten zijn en niet met alle winden mee willen waaien. Bedenk goed welke manier van naar buiten treden bij u en uw organisatie past en wat bij uw doelgroep past. Hoe wil de doelgroep benaderd worden?

Denkt u vervolgens ook goed na over registratie en opvolging van contacten die door nieuw te gebruiken marketingtools gelegd worden. Maar ook hoe u uw ROI (return on investment) wilt meten. Dit vergt wellicht een andere werkwijze dan u tot nu toe gewend bent.

Conclusie
Om gestructureerd marketing te kunnen bedrijven, zal er eerst een marketingvisie moeten zijn. Bij het ontbreken hiervan is de keuze van marketingtools, oud en nieuw, ongefundeerd, ineffectief en zonder rendement. Zeker het inspringen op allerlei nieuwe vormen van marketing, zoals verschillende social media, is hier een voorbeeld van.

Als u bovengenoemde stappen volgt, zal uw keuze bewuster, meer doordacht en daarmee een keuze met meer rendement zijn.

Begin bij de basis, een goede marketingvisie, want zonder basis heeft u geen fundament om op te bouwen. En pak niet alles tegelijk aan, doe het stap voor stap. Gaandeweg zult u het nodige leren en die kennis kunt u weer toepassen op uw volgende stap(pen) en u helpen in uw keuzes.

Dit artikel en de visie die hierin naar voren wordt gebracht is in zakelijke markt zeer goed ontvangen en werd dan o.a. ook gepubliceerd op  de websites van Marketingonline en Karel Geenen.