Pal Friesland

In het traject met ViewOpener is het hard werken! Het is heel prettig te merken dat Richard Medema kan putten uit een rijke ervaring in het bedrijfsleven. Richard heeft veel kennis over bedrijfsstructuren en marketingstrategieën en bouwt dit om naar creatieve ideeën op maat. Hij heeft aan een half woord genoeg om te begrijpen waar de crux zit. Daarnaast is het plezierig werken, omdat hij in het contact open en direct is. Dit werkt ontwapenend en geeft de ruimte voor nieuwe ideeën en energie.

Gerda Vleugel


 

In 2008 is Pal- Friesland als GGZ praktijk gestart in Drachten en vervolgens in 2010 in Leeuwarden.PAL- Friesland is een hulpverlenende organisatie voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. PAL- Friesland is een franchise van Mentaal Beter. Recentelijk heeft de Kooyenga Groep te Dokkum een 50%- belang in PAL- Friesland genomen.Aanvankelijk hield PAL- Friesland zich vooral bezig met deze core- business. Het maken van een op schrift gesteld marketingplan of strategie werd daarom uitgesteld totdat daar gelegenheid voor bestond.Die gelegenheid deed zich in het voorjaar van 2011 voor, toen er contacten gelegd werden met de heer Richard Medema van Viewopener. Nadat ViewOpener samen met PAL- Friesland een volledige en zorgvuldige inventarisatie van het bedrijf had gemaakt, heeft de ViewOpener een marketingplan opgesteld.De adviezen van ViewOpener geven PAL- Friesland inzage in de sterke punten van haar organisatie alsmede in de ontwikkelpunten. PAL- Friesland is Viewopener dan ook erkentelijk voor de hulp om haar organisatie duidelijk op de gezondheidskaart te zetten.PAL- Friesland wil – zonder afbreuk te doen aan haar kernwaarden zoals toegankelijkheid, kleinschaligheid en een goede diagnostiek – haar naamsbekendheid vergroten, zodat er meer verwijzingen plaats zullen vinden. Dat is namelijk in het belang van haar doelgroep. De focus blijft op die doelgroep gericht.

Nantko Kort
Bekijk ook andere referenties